Phòng truyền thống điện tử cần có FlashPlayer 9

Get Adobe Flash Player

Hãy thử liên kết ở trên đầu tiên. Nếu bạn vẫn gặp phải vấn đề sau khi cài đặt Flash Player, hãy thử liên kết này:

Get Adobe Shockwave Player

Khi đã cài đặt rồi mà vẫn chưa xem được xin vui lòng vào Menu Tools -> Internet Options -> Security -> Local Intranet -> Sites -> Add thêm địa chỉ trang này vào.

Cục Hải quan Quảng Ninh