Số hiệu: 64/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/06/2020