Số hiệu: 1471/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành Quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 01/06/2020