Số hiệu: 1304/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 29/04/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
1304 (29.4.20, hluc 10.5.20) đề án tham vấn một lần.pdf