Số hiệu: 46/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/04/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
NĐ 46 (09.4.20,hluc 01.6.20) TTHQ quá cảnh ASEAN.pdf