Số hiệu: 3605/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/12/2019