Số hiệu: 3577/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển tải, sang mạn
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 10/12/2019