Số hiệu: 571/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 21/03/2019
Tải tệp nội dung toàn văn: