Số hiệu: 634/HQQN-TCCB&TTr
Trích yếu nội dung: V/v quán triệt và thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Cục Hải Quan Quảng Ninh
Người ký: Nguyễn Văn Hường
Ngày ban hành: 12/03/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
HQQN thuc hien Chi thi 27.pdf