Số hiệu: 489/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định Phê duyệt, ban hành Đề án Liêm chính Hải quan giai đoạn 2019-2020
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 15/03/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
Liem chinh HQ.PDF