Số hiệu: 2043/QĐ-BTC
Trích yếu nội dung: Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 07/11/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
BTC thuc day co che mot cua quoc gia.PDF