Số hiệu: 8203/UBND-TM1
Trích yếu nội dung: V/v tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh/TP
Người ký: Lê Như Thiều
Ngày ban hành: 02/11/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Giai phap pat trien DN.PDF