Số hiệu: 09/2018/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: Quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
Ngày ban hành: 15/01/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
15.1.pdf