Số hiệu: 1381/QĐ-BTC
Trích yếu nội dung: V/v ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 24/07/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
24.7.pdf