Thông tin Ban biên tập

Cổng thông tin điện tử Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5 Trần Quốc Nghiễn, P. Hòn Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 
Điện thoại: (020) 33 826 148 - Hotline: 1900 9299 - Email: hqqn [@] customs [.] gov [.] vn