Chi cục HQCK Hoành Mô tổ chức Hội nghị Tuyên truyền - Tập huấn Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho cộng đồng doanh nghiệp và CBCC
Xuân Hương4/01/2021 9:00 AM

Thiết thực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và trang bị kiến thức, kỹ năng cho CBCC về Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 03 tháng 01 năm 2021, Chi cục HQCK Hoành Mô tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho đại diện 15 doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động XNK qua địa bàn và toàn thể CBCC thuộc Chi cục.


Đồng chí Ngô Hồng Hải - Phó Chi cục trưởng, giảng viên kiêm nhiệm của Cục Hải quan tỉnh trực tiếp hướng dẫn tại Hội nghị.


Quang cảnh hội nghị


Tham dự Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp và CBCC được nghe đồng chí Ngô Hồng Hải giới thiệu, hướng dẫn một số nội dung chính tại Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2019; một số điểm mới quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019 so với Luật Quản lý thuế năm 2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung như: Luật Quản lý thuế gồm 152 điều, được bố cục thành 17 chương (trong đó được bổ sung thêm 3 chương mới là chương II, chương X và chương XII). 

Trong đó, nhấn mạnh những nội dung sửa đổi bổ sung chủ yếu của Luật Quản lý thuế liên quan đến hải quan như: Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1, Điều 2); những hành vi bị cấm trong quản lý thuế để đảm bảo công khai, minh bạch bình đẳng và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế (Điều 6); bổ sung quy định về nhiệm vụ quyền hạn cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác quản lý thuế (Điều 21, Điều 22); thủ tục khai thuế, tính thuế (Chương IV); ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Điều 52); thời hạn nộp thuế (Điều 55); xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế (Điều 59); xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (Điều 60); hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh (Điều 66);....


 Chi cục HQCK Hoành Mô tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2021


Với nội dung cô đọng, súc tích và phương pháp trình bày linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm, đã giúp cộng đồng doanh nghiệp và CBCC nắm bắt được những điểm cốt lõi, điểm mới của Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP.


Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của Chi cục HQCK Hoành Mô trong năm 2021.