Chủ động, ổn định, bứt phá- Hải quan Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Nguyễn Hòa30/12/2020 5:00 PM

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị có sự tham dự của 110 lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động đại diện cho 556 cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và bùng phát ngay từ những ngày đầu năm đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực, dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng, diễn ra trong bối cảnh đối mặt với nhiều bất ổn do ảnh hưởng từ dịch bệnh, thiên tai diễn ra trong năm 2020, đã có những tác động không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước"chống dịch như chống giặc"; quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp trong phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và phục hồi phát triển kinh tế. Trước tình hình đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản điều hành, quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, tham mưu những giải pháp mang tính đột phá trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết tâm giữ vững mục tiêu: Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thông quan; Tăng cường công tác quản lý, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn từ đại dịch Covid 19; Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; Quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị do Bộ, Ngành và Tỉnh giao.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ luôn duy trì ở mức cao so với bình quân chung của cả nước, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh liên tục được cải thiệngóp phần tạo động lực chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh và cả vùng; trong điều kiện và tình hình đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp đột phá với quyết tâm chính trị "Kỷ cương - Liêm chính - Chủ động - Hiệu quả". Kết thúc năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước hạn và hoàn thành vượt mức, đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành Hải quan và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 được Hải quan Quảng Ninh tiếp tục có những đổi mới tích cực. Bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các nhiệm vụ được chỉ đạo sát sao, triển khai theo phương án, kịch bản điều hành, rõ từng nhiệm vụ, từng giải pháp, đảm bảo kiểm soát được tiến độ, kiểm đếm được kết quả thực hiện. Đơn vị đã xây dựng Chương trình công tác trọng tâm với 52 nhiệm vụ, giải pháp của 9 lĩnh vực công tác xuyên suốt, trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chính như: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; Đổi mới nội dung, hình thức, tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại hồi phục và phát triển; Chủ động điều chỉnh kịch bản, linh hoạt trong điều hành kế hoạch thu ngân sách nhà nước; Nâng cao hiệu quả áp dụng nghiệp vụ quản lý rủi ro trong thông quan hàng hóa, tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, phòng chống ma túy; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chủ đề công tác năm 2020 theo Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Hoi nghi.png

Quang cảnh Hội nghị


Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong năm 2020 của Hải quan Quảng Ninh. Thực hiện các nghị quyết 01, 02 và 35 của Chính phủ, Cục Hải quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật. Năm 2020, 100% tờ khai được thông quan tự động trên hệ thống VNACCS/VCIS; 1.844 lô hàng XNK kiểm tra chuyên ngành được trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia NSW; 4.347 lượt phương tiện XNC thực hiện thủ tục trên hệ thống E-Manifest; tiếp nhận 179 C/O form D điện tử các nước qua hệ thống một cửa ASEAN (tăng 38%), tiếp nhận và trả kết quả 3.466 hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến HQ36a.

Một điểm nhấn phải kể đến trong năm 2020 của Hải quan Quảng Ninh là Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI Hải quan 2020) đối với 06 Chi cục Hải quan được bổ sung với nhiều điểm mới, thay đổi nội hàm đánh giá, rút gọn 39 chỉ tiêu, bổ sung 06 chỉ tiêu đánh giá về công tác hỗ trợ doanh nghiệp trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; thay đổi phương pháp đánh giá, bổ sung Bảng hỏi dành cho các Phòng tham mưu, Chi cục KTSTQ và các đơn vị khối kiểm soát; Dữ liệu được lượng hóa thông tin đánh giá thông qua làm việc, phỏng vấn chuyên gia Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các chuyên gia dự án PCI về những chia sẻ trong lĩnh vực thuế, hải quan và thảo luận các nhóm doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK. Kết quả: 04/05 chỉ số có điểm số tăng so với năm 2019.

Công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 được Hải quan Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm và cũng là thử thách không nhỏ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khó lường, ảnh hưởng lớn tới hoạt động XNK tại một số cửa khẩu, các điểm thông quan trên tuyến biên giới đường bộ tạm dừng hoạt động. Trước tình hình phát sinh, Cục Hải quan tỉnh đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, bổ sung các giải pháp điều hành, tập trung triển khai chương trình hành động, duy trì ổn định và phát triển nguồn thu thông qua hoạt động XNK. Đồng thời, chủ động tham mưu với Tỉnh các giải pháp ổn định nguồn thu, tăng thu NSNN và sẵn sàng tiếp nhận chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao bổ sung thu NSNN trong tháng 12/2020, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn Ngành, khắc phục mức giảm sâu ở các địa phương khác do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Với những cố gắng nỗ lực liên tục, công tác thu ngân sách nhà nước của Hải quan Quảng Ninh đạt kết quả cao, tính đến hết ngày 29/12/2020 toàn Cục đã thu đạt 12.119 tỷ đồng, về đích trước hạn và vượt cả 3 chỉ tiêu do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh giao: đạt 127% dự toán Bộ Tài chính giao (9.500 tỷ đồng); đạt 115% chỉ tiêu do TCHQ, UBND tỉnh giao (10.500 tỷ đồng). Dự tính đến ngày 31/12/2020, thu ngân sách nhà nước sẽ đạt 12.200 tỷ đồng.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy, trước những diễn biến phức tạp khó lường của các đối tượng buôn lậu, Cục Hải quan tỉnh đã tập trung thực hiện 4 chỉ đạo đột phá, gồm: Xây dựng chuyên án đấu tranh, tập trung vào mặt hàng trọng điểm, trị giá lớn, bắt giữ được đối tượng vi phạm; Kiên quyết không để hình thành các kho trữ hàng lậu, các điểm nóng về buôn lậu trong địa bàn hoạt động hải quan; Tăng cường hợp tác quốc tế về đấu tranh chống buôn lậu; Đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến pháp luật tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Công tác chống buôn lậu đã đạt 3 hiệu quả nổi bật: trị giá bắt giữ, số lượng hàng vô chủ giảm, số vụ khởi tố cao. Bắt giữ xử lý 236 vụ, trị giá 13,32 tỷ đồng; phát hiện 8 vụ GLTM, xử phạt, thu nộp NSNN 3,44 tỷ đồng; Chuyển cơ quan khác khởi tố 13 vụ, vượt 80% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao; Chủ trì, phối hợp bắt giữ 07 vụ với 08 đối tượng, trọng lượng 5,6 kg Heroin, 51,054 gram ma túy tổng hợp. Công tác "Trực ban giám sát trực tuyến" sau 01 năm triển khai đã đạt những kết quả tích cực, kiểm soát quy trình thủ tục, kiểm soát nội ngành hiệu quả, thiết lập 05 tin báo, chuyển phê duyệt thành 05 tin nghiệp vụ, phát hiện hành vi vi phạm, xử phạt và truy thu thuế bổ sung đúng quy định.

Tiếp tục phát huy vai trò Thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh, năm 2020 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu, đề xuất ban hành 40 văn bản chỉ đạo, cảnh báo về địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn, mặt hàng trọng điểm tới các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác quản lý rủi ro được thực hiện đồng bộ, triển khai 06 chuyên đề kiểm soát rủi ro, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện và nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật. Trên cơ sở thu thập thông tin, phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp; phân tích hồ sơ vi phạm; thiết lập các tiêu chí cảnh báo doanh nghiệp trọng điểm, điều chỉnh hạng doanh nghiệp, kết quả đã phát hiện 188 tờ khai vi phạm, 3 vụ vận chuyển tiền ngoại tệ trái phép qua tuyến hàng không; 35 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế bổ sung số tiền xấp xỉ 914 triệu đồng. Tỷ lệ tờ khai luồng xanh chiếm 36,99% (-1,71%), luồng vàng 54,83% (+4.93%) , luồng đỏ 8,18% (-3,22%).

Công tác kiểm tra sau thông quan bám sát chủ trương"kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm", "kiểm đúng, kiểm trúng". Tỷ lệ phát hiện vi phạm tại trụ sở người khai hải quan tăng cao, đạt 88%, thời gian kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp trung bình còn 5,9 ngày, giảm 0,3 ngày so với năm 2019 và giảm 4,1 ngày so với quy định là 10 ngày. Số thu ngân sách nhà nước qua công tác kiểm tra sau thông quan đạt 11,66 tỷ vượt 17% so với chỉ tiêu phấn đấu với Tổng cục Hải quan trong năm 2020.

Bước sang năm 2021, một năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực tới phục hồi kinh tế thế giới; xu hướng bảo hộ thương mại, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, khu vực tiếp tục diễn ra và tác động nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trên nhiều phương diện... Nhận thức đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian tới, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, gắn với hiện đại hóa ngành Hải quan để tăng năng lực cạnh tranh; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hải quan đạt chuẩn mực quốc tế trên nền tảng đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng lực lượng hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, có trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động thương mại theo thông lệ quốc tế, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội. 

Để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra 6 nhiệm vụ cùng với hơn 40 giải pháp cụ thể, phân công, phân việc rõ ràng từ lãnh đạo Cục phụ trách, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp gắn liền với thời gian, tiến độ hoàn thành công việc được giao. Với tinh thần xuyên suốt là chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với vai trò là người gác cửa kinh tế nơi cửa ngõ Đông bắc của Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2020, đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của ngành Hải quan và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh. 

Dc Khang.png

Đ/c Bùi Văn Khắng- UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Bước sang năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cần tập trung triển khai thực hiện. Đơn vị cần đề ra các mục tiêu phấn đấu trở thành điểm sáng trong thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, như: Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh không được chủ quan với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, năm 2020 đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" trong điều kiện dịch bệnh vẫn tiếp diễn theo chiều hướng phức tạp, không chỉ trong năm 2021, mà liên tục trong suốt những năm tiếp theo. Tập trung đẩy mạnh, siết chặt các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trước mắt là triển khai kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của cơ quan Thường trực 389 Tỉnh, các nội dung tham mưu bám sát chặt chẽ theo những diễn biến thực tế trong địa bàn hoạt động.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Nghiên đã    tiếp thu những nội dung chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Khắng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2021 với quyết tâm nỗ lực, phấn đấu cao nhất.  

CT.png

Đ/c Nguyễn Văn Nghiên- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 

tiếp thu chỉ đạo của đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh và kết luận Hội nghị