Hướng dẫn điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA
Ngô Thị Cẩm Linh30/11/2020 2:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 7457/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2020 hướng dẫn về điều kiện để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA.

Theo đó, Tổng cục Hải quan nhận được công văn phản ánh vướng mắc trong việc kê khai địa điểm xếp hàng trên tờ khai nhập khẩu đối với trường hợp doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa từ các cảng thuộc Liên minh Châu Âu về kho ngoại quan tại cảng trung chuyển của Singapore dưới sự giám sát của Hải quan Singapore; tại đây, các lô hàng được chia tách và hợp nhất để xuất khẩu sang Việt Nam; phần hàng hóa này đã được Hải quan Singapore cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (Certificate of Non-manipulation).

Cách thức kê khai địa điểm xếp hàng trên tờ khai nhập khẩu được hướng dẫn cụ thể như sau:

Trường hợp hàng hóa vận chuyển từ 01 nước xuất khẩu thuộc Liên minh Châu Âu:

- Tại chỉ tiêu 1.34 – Địa điểm xếp hàng: Ô 1, khai mã cảng xếp hàng ban đầu tại quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc Liên minh Châu Âu. Ô 2, khai tên cảng xếp hàng ban đầu thuộc Liên minh Châu Âu.

- Tại chỉ tiêu 1.68 – Phần ghi chú: khai cảng trung chuyển tại nước thứ 3 không phải thành viên EVFTA.

Trường hợp hàng hóa vận chuyển từ 02 nước xuất khẩu trở lên thuộc Liên minh Châu Âu:

- Tại chỉ tiêu 1.34 – Địa điểm xếp hàng: khai đại diện 01 mã cảng và tên cảng xếp hàng ban đầu tại quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc Liên minh Châu Âu tương ứng tại ô 1, ô 2.

- Tại chỉ tiêu 1.68 – Phần ghi chú: khai danh sách các mã địa điểm xếp hàng hàng ban đầu tại các nước xuất khẩu thuộc Liên minh Châu Âu và mã cảng trung chuyển tại nước  thứ 3 không phải thành viên EVFTA.

Để đảm bảo việc hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, Tổng cục Hải quan cũng lưu ý các doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương để thực hiện./.