Thông báo kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
14/07/2020 4:00 PM

​Thông báo kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020

Ket qua thi chung chi nghiep vu hai quan 2020.PDF