Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Ngô Thị Cẩm Linh9/10/2019 11:00 AM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở chức năng tham mưu và nhiệm vụ thực hiện lĩnh vực này chuyển sang đơn vị mới là Văn phòng theo Quyết định số 2698/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xác định trọng tâm kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 là đổi mới công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hướng tới mục tiêu kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế những thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, còn rườm rà, gây khó khăn cho quá trình giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp và đề xuất bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không phù hợp. Đây được xem là một việc khó, không phải chỉ do nhiệm vụ được chuyển giao sang một đơn vị tham mưu mới mà còn bởi vì nội dung này không nằm trong phần việc được Tổng cục Hải quan giao cho đơn vị, đồng thời trước đây chưa có cách làm bài bản và hiệu quả cũng chưa cao.

Điểm mới trong phương pháp triển khai tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh là thay vì dựa vào đăng ký từ các đơn vị cơ sở rồi mới ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu như những năm trước, ngay từ đầu năm 2019, khi ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đơn vị đã tiến hành giao chỉ tiêu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính cho từng đơn vị cơ sở. Căn cứ để giao chỉ tiêu là kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2018 của chính các đơn vị cơ sở với tiêu chí số lượng thủ tục hành chính giải quyết phát sinh nhiều và mang tính đặc thù, bao gồm 02 thủ tục hành chính thực hiện cấp Cục và 20 thủ tục hành chính thực hiện cấp Chi cục.

Để tránh tình trạng các đơn vị cơ sở không có định hướng cơ bản, không có hướng dẫn cụ thể dẫn đến hiệu quả rà soát thấp, ngay trong Quý I năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cách thức, trình tự thực hiện, định hướng rà soát, đặc biệt là cung cấp bản rà soát trước từng thủ tục hành chính chi tiết theo bộ phận tạo thành, trong đó có so sánh những bất cập trong thủ tục hành chính đã được công bố với các quy định của pháp luật hiện hành, với tình hình triển khai nhiệm vụ thực tế có vướng mắc phát sinh để các đơn vị cơ sở tham khảo. Định kỳ hàng tháng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nắm bắt tiến độ thực hiện thông qua báo cáo bằng văn bản của các đơn vị cơ sở để tiếp tục hướng dẫn, đảm bảo đúng mục đích, trúng vấn đề.

Trong quá trình thực hiện, có 02 thủ tục hành chính trong số 22 thủ tục hành chính trong kế hoạch của đơn vị được Bộ Tài chính ban hành quyết định công bố sửa đổi vào tháng 5 năm 2019. Để phù hợp với tình hình thực tế, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời sửa đổi kế hoạch và có văn bản hướng dẫn, điều chỉnh, đảm bảo các thủ tục hành chính dù đã được sửa đổi nhưng vẫn tiếp tục được rà soát, đánh giá một cách có hiệu quả.

Sau khi thu thập biểu mẫu, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính từ các đơn vị cơ sở gửi về, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tổng hợp sơ bộ và thông báo kết quả ban đầu của rà soát, trong đó chú trọng chỉnh sửa, tham gia ý kiến vào nội dung tổng hợp và những biểu mẫu còn chưa đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng (sai, thiếu, chưa hợp lý, chưa thống nhất); đồng thời trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc bằng nhiều hình thức để các đơn vị cơ sở tiếp tục hoàn thiện biểu mẫu, kết quả.

Nhờ có sự triển khai thống nhất, sát với thực tế, kết thúc Quý III năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành rà soát, đánh giá toàn bộ 22 thủ tục hành chính theo các kế hoạch đã ban hành và sửa đổi. Trong đó, có 07 thủ tục hành chính được đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Cụ thể:

- Đề xuất bãi bỏ 02 thủ tục hành chính: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giớiThủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu.

- Đề xuất gộp đối với 03 thủ tục hành chính: Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan với Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế, Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cấp Cục với cấp Chi cục.

- Đề xuất đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính: Thủ tục hải quan đối với mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất.

Bên cạnh việc đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh còn đề xuất sửa đổi bộ phận tạo thành (Tên, Trình tự thực hiện, Cách thức thực hiện, Hồ sơ, Thời hạn giải quyết, Cơ quan giải quyết, Đối tượng thực hiện, Kết quả thực hiện, Phí, lệ phí, Mẫu đơn, tờ khai, Yêu cầu, điều kiện, Căn cứ pháp lý) đối với 15 thủ tục hành chính khác, bao gồm:

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

- Thủ tục hủy tờ khai hải quan

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển kết hợp

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập

- Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (thủ công - điện tử)

- Thủ tục hải quan đối với xăng, dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu nhập khẩu, tạm nhập

- Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất

- Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

- Thủ tục khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai báo khoản phí bản quyền, giấy phép; các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa xác định giá

- Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

- Thủ tục hoàn thuế/không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Thủ tục thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu.

Cùng với những nỗ lực trong việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành, hi vọng những kết quả tích cực trong triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ góp phần giúp ngành Hải quan có những kiến nghị quan trọng đối với Bộ Tài chính trong việc ban hành quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và công bố sửa đổi các thủ tục hành chính, qua đó hỗ trợ rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện cho người dân và doanh nghiệp./. ​

Exception from HRESULT: 0x80131904

Correlation ID:cc23f39f-3b82-00f2-0e67-bec830dbec6d