Đã có 40 ngân hàng thương mại phối hợp thu với cơ quan Hải quan
Châu Giang28/09/2019 3:00 PM

Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay, đã có 40 ngân hàng thương mại phối hợp thu với cơ quan hải quan.

Trong đó, có 25/40 ngân hàng thực hiện thu bằng phương thức điện tử 24/7 với số thuế XNK thu bằng phương thức điện tử là 219.904 tỷ đồng; chiếm xấp xỉ 94% tổng số thu(233.920 tỷ đồng) của ngành Hải quan.

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, lũy kế từ ngày 01/01-31/8/2019, cơ quan Hải quan đã tiếp nhận và xử lý 8,56/8,71 triệu tờ khai hải quan điện tử (chiếm tỷ lệ 99,39%); số kim ngạch XNK bằng phương thức điện tử đạt 336,99 tỷ USD/ 337,37 tỷ USD (chiếm tỷ lệ 99,89%).

Từ nay tới cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về hải quan, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ.