Tổng trị giá XNK hàng hóa của VN 9 tháng ước đạt 382,72 tỷ USD
Thu Trang28/09/2019 3:00 PM

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, ước tính, tổng trị giá XNK hàng hóa của VN trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 382,72 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Số liệu ước tính từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá XNK hàng hóa của Việt Nam trong quý III năm 2019 đạt 139,5 tỷ USD, tăng 9,8% so với quý trước và tăng 9,7% so với quý III năm 2018.

Trong đó, tổng trị giá XK ước đạt 71,83 tỷ USD, tăng 12,8% so với quý trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng trị giá NK ước đạt 67,67 tỷ USD, tăng 6,7% so với quý trước và tăng 9,2% so với quý III năm 2018.

Lũy kế, ước tính trong 3 quý đầu năm 2019, tổng trị giá XNK hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 382,72 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng trị giá XK ước đạt 194,3 tỷ USD, tăng 8,2% và tổng trị giá NK ước đạt 188,42 tỷ USD, tăng 8,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong quý III năm 2019 ước tính thặng dư tới 4,16 tỷ USD; tính chung trong 9 tháng đầu năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 5,8 tỷ USD./.