​ Kim ngạch XNK 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 336,56 tỷ USD
Xuân Hương9/09/2019 4:00 PM

Trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 336,56 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 166,58 tỷ USD, tăng 8,5%.

Một số nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: 

- Dầu thô: Lượng xuất khẩu dầu thô trong 8 tháng/2019 ước đạt 2.688 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.401 triệu USD, tăng 0,9% về lượng và giảm 6,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng/2019 ước đạt 6,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may:  trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong 8 tháng/2019 lên 21,7 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Giày dép các loại: Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng/2019 ước đạt 11,9 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2019 lên gần 21,8 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Điện thoại các loại & linh kiện:  Ước tính đến hết tháng 8/2019, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 32,9 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng/2019 ước đạt 11,27 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Một số nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu gồm:

 - Xăng dầu các loại:  lượng xăng dầu nhập khẩu trong 8 tháng/2019 ước tính đạt 6,29 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,85tỷ USD, giảm 27,2% về lượng và giảm 33,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Sản phẩm hóa chất: Ước tính đến hết tháng 8/2019, nhập khẩu mặt hàng này đạt 3,47tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: Ước tính đến hết tháng 08/2019, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 4,14 triệu tấn, trị giá 6,0 tỷ USD;  tăng 15,4% về lượng và tăng 2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Vải các loại: Ước tính đến hết tháng 08/2019, nhập khẩu vải các loại đạt 8,8 tỷ USD, tăng 4,8% so với 8 tháng/2018.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Ước tính đến hết tháng 8/2019, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 24,02 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Ước tính đến hết tháng 8/2019, nhập khẩu mặt hàng này đạt 33,6 tỷ USD, tăng 21% so với 8 tháng/2018.

Trong 8 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 3,4 tỷ USD, giảm 29,9% so với con số của 8 tháng năm trước.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tổng thu NSNN 8 tháng đầu năm  2019 từ XNK ước đạt 233.100 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, bằng 73,88% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2018./.