Tăng cường quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất
Xuân Hương20/08/2019 3:00 PM

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các quy định về quy trình, thủ tục hải quan, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất.

Do phía Trung Quốc quản lý chặt chẽ đối với một số mặt hàng thực phẩm đông lạnh, hải sản đông lạnh thuộc loại hình tạm nhập tái xuất nên từ năm 2018 trở về đây, hàng hóa kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất tại Quảng Ninh có xu hướng giảm.

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất đăng ký tại các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong năm 2018 là 326,36 nghìn tấn, trị giá 188,51 triệu USD; bằng 87,72% về số lượng, bằng 12,69% về trị giá so với năm 2017. 6 tháng đầu năm 2019, tổng số lượng hàng tạm nhập tái xuất đăng ký tại các Chi cục là 451 nghìn tấn, trị giá 49,53 triệu USD; bằng 192,59% về số lượng, bằng 35,87% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất đăng ký tại Chi cục thuộc các địa phương khác xuất qua địa bàn các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong năm 2018 là 198,42 nghìn tấn, trị giá 297,82 triệu USD; bằng 38,49% về số lượng, bằng 40,23% về trị giá so với năm 2017. 6 tháng đầu năm 2019, các con số này lần lượt là 362,49 nghìn tấn, trị giá 41,35 triệu USD; bằng 326,78% về số lượng và 24,54% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Các mặt hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất chủ yếu là than, xăng dầu, fero crom, fero silic, thực phẩm đông lạnh, hải sản đông lạnh, hàng nông sản…

Trước đó, để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4307/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2019 yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt, tổ chức triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức công văn 4307/TCHQ-GSQL. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các Chi cục thực hiện đúng các quy định về quy trình, thủ tục hải quan, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất, đồng thời xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức thực hiện không đúng quy trình thủ tục hải quan đối với loại hình tạm nhập tái xuất./.