Tăng cường quản lý thuế đối với hàng hóa XK qua cửa khẩu phụ, lối mở
Thu Trang28/08/2019 9:00 AM

Ngày 27/8/2019, Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện nội dung công văn số 4330/TCHQ-TXNK ngày 01/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng doanh nghiệp gian lận trong xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

Bên cạnh đó, để tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cung cấp thông tin xử lý gian lận về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như: quay vòng hàng xuất khẩu; điều chỉnh giảm số thu thuế GTGT hàng nhập khẩu… để cơ quan thuế có căn cứ xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, hoàn thuế của người nộp thuế.

Trường hợp cơ quan hải quan nghi vấn người nộp thuế có dấu hiệu gom hàng hóa cư dân biên giới mua để làm thủ tục xuất khẩu, hoàn thuế thì cung cấp thông tin để cơ quan thuế thực hiện kiểm tra xác minh nguồn gốc hàng hóa xuất khẩu./.