Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung (C252) tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh
Thái Hà19/08/2019 10:00 AM
Quang cảnh lớp tập huấn

Quang cảnh lớp tập huấn

Ngày 18/8/2019, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp, tổ chức Lễ khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính (C252) khóa học 2019-2020, hệ không tập trung tại Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

 Đ/c Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phát biểu tại Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính C252

Đến dự Lễ khai giảng và chỉ đạo có đồng chí Phạm Hữu Kiên - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Nguyễn Văn Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh. 

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay theo tinh thần chỉ đạo của Đảng tại Quy định 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị, Nghị quyết 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý: "Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn.." và "Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng.."

Đồng chí Nguyễn Văn Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cần tập trung học tập, trang bị đầy đủ trình độ lý luận để vững vàng về bản lĩnh chính trị. Từ đó, phát huy hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.


Exception from HRESULT: 0x80131904

Correlation ID:aa21f39f-bb5f-00f2-0e67-be2fbe284512