Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho Doanh nghiệp khi hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 gặp sự cố, lỗi gián đoạn
Lại Thị Hồng Hoa 16/04/2019 9:00 AM

Trong quá trình thực hiện nộp thuế qua Ngân hàng phối hợp thu và nộp thuế điện tử 24/7, một số doanh nghiệp làm thủ tục tại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát sinh vướng mắc.

Hệ thống sau khi tiếp nhận thông tin nộp tiền thuế phản hồi mã OTP chậm hoặc doanh nghiệp không nhận được mã OTP; Hệ thống thông báo giao dịch thành công nhưng tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp không được hạch toán trừ tiền thuế hoặc có hạch toán trừ tiền nhưng không thông báo trên hệ thống Kế toán Hải quan; đối với những giao dịch nộp thuế điện tử 24/7 thực hiện sau thời gian 20h00 hàng ngày, thông tin nộp tiền thuế sẽ không được gửi tới hệ thống thông quan Hải quan mà phải chờ đến sáng ngày kế tiếp mới gửi được thông tin nộp tiền thuế của doanh nghiệp… Điều này gây ảnh hưởng tới thời gian thông quan hàng hóa của doanh nghiệp.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp chụp màn hình, liên hệ bộ phận giao dịch Ngân hàng, liên hệ đường dây nóng 19009299, gửi thông tin lỗi hệ thống qua Email về bộ phận hỗ trợ (helpdesk), liên hệ với Hội sở chính Ngân hàng thương mại… để xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp khi nộp thuế điện tử. Đồng thời báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngày 03/4/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã cùng Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK, Cục Công ngệ thông tin) có buổi làm việc với đại diện Hội sở chính các Ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV) nhằm xác định nguyên nhân và xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác phối hợp thu NSNN, thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 và đề xuất các giải pháp khắc phục đối với các vướng mắc nộp thuế điện tử 24/7 ngoài giờ hành chính.

Tại buổi làm việc, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất Tổng cục Hải quan bổ sung thêm một số chức năng tại Hệ thống nộp thuế điện tử 24/7, cho phép các bên (người nộp thuế, Hải quan, Ngân hàng, Kho bạc) có thể tra cứu được các thông tin, quá trình luân chuyển tiền thuế mà người nộp thuế đã nộp cho lô hàng XNK từ Ngân hàng nơi thực hiện giao dịch đến Hội sở chính, cổng thanh toán điện tử của Hải quan.

Đề nghị Hội sở chính các Ngân hàng thương mại: Rà soát, thực hiện đúng qui định về sử dụng chữ ký số, thông báo và gửi Email chính thức cho cơ quan hải quan khi Hệ thống thanh toán gặp sự cố/ doanh nghiệp phản ánh tờ khai không thông quan được do chưa có thông tin nộp thuế tại cổng thanh toán điện tử Hải quan theo qui định tại Điều 24 Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 và công văn số 2674/TCHQ-TXNK ngày 16/5/2018; thống nhất chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng bố trí bộ phận hỗ trợ trực giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế và các khoản thu qua Ngân hàng đảm bảo hoạt động 24/7.