Thêm 15 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
Tuấn Dũng20/08/2018 3:00 PM

Tính đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với 68 thủ tục hành chính,  trên 1,4 triệu bộ hồ sơ và trên 23.400 doanh nghiệp tham gia.

 

Riêng từ ngày 1/1/2018 đến 15/8, số hồ sơ đạt trên 510.000 bộ, với trên 5.400 doanh nghiệp tham gia.

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, số thủ tục kết nối tăng thêm 15 so với tháng trước.

Liên quan đến thực hiện ASW, Việt Nam tiếp tục trao đổi chính thức Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O form D) với 4 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan; đồng thời, tham gia trao đổi thử nghiệm C/O form D với 3 nước (Brunei, Campuchia, Phillipines).

Trong thời gian tới, theo kế hoạch, Việt Nam sẽ triển khai kết nối kỹ thuật thử nghiệm trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN, chứng nhận kiểm dịch thực vật (ePhyto), chứng nhận kiểm dịch động vật (e-AH).

Đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin nội ngành, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai các hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho bãi trên phạm vi toàn quốc theo kế hoạch. Đến nay, Hệ thống đã triển khai tại 5 Cục Hải quan địa phương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ninh.

Đối với triển khai dịch vụ công trực tuyến, đến nay tổng số dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu mức độ 3 trong lĩnh vực hải quan là 170/180 thủ tục (tương đương 94,4%), trong đó số dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 là 161.

Tổng cục Hải quan đang tiếp tục triển khai Đề án nộp thuế trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử  24/7, hiện đã ký kết với 21 ngân hàng thương mại phối hợp thu 24/7.

 


Exception from HRESULT: 0x80131904

Correlation ID:e628f39f-4bd0-00f2-0e67-b2b5274c4b98