Mở rộng triển khai nộp thuế điện tử 24/7
Bài viết: Tuấn Dũng18/12/2017 2:00 PM

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với 6 ngân hàng này nằm trong lộ trình mở rộng triển khai nộp thuế điện tử 24/7 của ngành Hải quan. Sáu ngân hàng vừa được ký kết đã có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng chuẩn dữ liệu Tổng cục Hải quan công bố.

Triển khai các kế hoạch, chương trình cải cách hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho XNK, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại thực hiện nhiều giải pháp để rút ngắn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp.

Đến nay, việc nộp tiền tại các tổ chức tín dụng, đặc biệt tại 36 ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ cho việc nộp tiền của người nộp thuế. Tỷ lệ thanh toán, nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước năm 2016 chiếm trên 90% tổng thu NSNN của ngành Hải quan. 

Tuy nhiên, việc nộp thuế qua ngân hàng phối hợp thu vẫn chưa hỗ trợ cho người nộp thuế chuyển tiền ngoài giờ giao dịch, chưa thuận tiện khi giao dịch nộp tiền, chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của nộp thuế điện tử là mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Bên cạnh đó, phương thức này vẫn phụ thuộc vào giao dịch trực tiếp giữa người nộp thuế với nhân viên hải quan, kho bạc, ngân hàng...

Để khắc phục những tồn tại của các phương thức nộp thuế trước đây và đáp ứng xu hướng cải cách hiện đại hóa, ngày 21/6/2017, Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”.

Việc triển khai Đề án nộp thuế và thông quan 24/7 sẽ là bước đột phá trong công tác thu nộp thuế và thu khác, tạo thuận lợi và hỗ trợ người nộp thuế được nộp tiền mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế.

Cùng với việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển và hàng không thì việc thực hiện Đề án nộp thuế và thông quan 24/7 của Tổng cục Hải quan sẽ góp phần rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4.

Đề án Nộp thuế và thông quan 24/7 được thực hiện trên cơ sở mô hình nộp tiền thuế qua ngân hàng thương mại phối hợp thu, thông qua việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Đề án cho phép người nộp thuế được lập bảng kê nộp tiền trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Từ ngày 23/10/2017, Đề án nộp thuế và thông quan 24/7 đã triển khai thí điểm với 5 ngân hàng (bao gồm: VCB, VIETINBANK, BIDV, MBBANK, TECHCOMBANK). Sau hơn một tháng thực hiện tại 5 ngân hàng thí điểm, số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia, cũng như số lượng giao dịch và số tiền thuế thu được ngày càng tăng lên, tính đến ngày 11/12/2017 có 1.490 giao dịch nộp tiền và thu được 186,9 tỷ đồng.