Vướng mắc trong công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng
Bài viết: Duy Lâm18/05/2017 3:00 PM

Theo Tổng cục Hải quan, trong quá trình triển khai phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng thương mại có một số trường hợp ngân hàng sau khi thu tiền của người nộp thuế nhưng không truyền kịp thời thông tin nộp tiền qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.

Ngoài ra còn có tình trạng ngân hàng chuyển sai cơ quan Hải quan, sai Kho bạc nơi cơ quan Hải quan mở tài khoản nên chứng từ sai sót, cần phải điều chỉnh. Khi chuyển chứng từ sai nhưng Ngân hàng lại trả tiền về tài khoản của doanh nghiệp. Điều này chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 25 Thông tư 184/2015/TT-BTC về việc quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Theo cơ quan Hải quan, việc Tổng cục Hải quan phối hợp thu ngân sách nhà nước với ngân hàng thương mại qua Cổng thanh toán điện tử hải quan có rất nhiều thuận lợi; hệ thống kế toán thuế tập trung của cơ quan hải quan thực hiện hạch toán trừ nợ, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh nêu trên, Tổng cục Hải quan vừa có công văn đề nghị phía ngân hàng chấn chỉnh các thủ tục trong công tác thu ngân sách qua ngân hàng.

Cụ thể, Ngân hàng căn cứ thông tin kê khai của người nộp thuế để trích tiền hoặc thu tiền của người nộp thuế chuyển ngay vào tài khoản thu của Kho bạc Nhà nước nơi mở tại Ngân hàng ủy nhiệm thu; đồng thời truyền ngay dữ liệu thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan.

Ngân hàng cần truyền đầy đủ, kịp thời thông tin nộp tiền qua cổng thanh toán điện tử hải quan tại tất cả các chi nhánh, điểm thu, điểm giao dịch của ngân hàng ngay sau khi thu tiền, trích tiền của người nộp thuế. Đối với trường hợp thông tin người nộp thuế kê khai chưa phù hợp với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan (trừ thông tin về số tiền) thì Ngân hàng yêu cầu người nộp thuế làm rõ, sửa đổi, bổ sung thông tin phù hợp trước khi chuyển tiền, không chuyển trả lại tiền vào tài khoản của người nộp thuế.

Được biết, tính đến thời điểm hiện nay, Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách đối với 35 ngân hàng. Danh sách các ngân hàng này đều được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan hải quan, địa điểm làm thủ tục hải quan, trụ sở của các ngân hàng thương mại và điểm giao dịch của ngân hàng thương mại.