Tên thủ tục:Giới thiệu nhân viên XNK liên hệ làm thủ tục
Nội dung:

​Cử người đại diện khi làm thủ tục hải quan và các thủ tục hành chính khác với cơ quan hải quan (xuất trình giấy giới thiệu)