GIỚI THIỆU CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 05 Trần Quốc Nghiễn, P. Hòn Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: (020) 33 826 148

Hotline: 1900 9299

Website:www.quangninhcustoms.gov.vn

Email: chq@quangninh.gov.vn

1. Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Ngày 10/9/1945, Đồng chí Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã kí Sắc lệnh số 27/SL thành lập Sở thuế quan và thuế gián thu.

Ngày 05/2/1946, Bộ Tài chính ra Nghị quyết số 192-TƯ về hệ thống tổ chức các cơ quan Thuế quan và Thuế gián thu từ Trung ương đến địa phương và khu vực. Vùng Quảng Ninh ngày nay thuộc về khu vực thứ nhất của Bắc bộ và có 4 Chánh thu sở, 5 Phụ thu sở, đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời của tổ chức Hải quan tỉnh Quảng Ninh sau này.

Ngày 15/12/1954: Bộ Công thương thành lập Chi sở Hải quan Quảng Ninh.

Ngày 18/12/1959: Bộ Ngoại thương chính thức thành lập Chi sở Hải quan Hồng Quảng.

Ngày 12/11/1960: Bộ Ngoại thương ra Quyết định giải thể Chi sở Hải quan Hải Ninh và thành lập phòng Hải quan Hải Ninh trực thuộc Cục Hải quan Trung ương.

Ngày 08/02/1964, Bộ Ngoại thương có quyết định thành lập Chi cục Hải quan Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất Chi cục Hải quan Hồng Quảng và Phòng Hải quan Hải Ninh.

Ngày 18/12/1976, UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định tách phòng Nghiệp vụ tổng hợp và hành chính tổ chức thành 2 phòng là Phòng Nghiệp vụ tổng hợp và Hành chính tổ chức. Tổ chức bộ máy này duy trì từ năm 1976-1983.

Tháng 5/1985, Chi cục Hải quan Quảng Ninh đổi tên thành Hải quan Quảng Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan. Chức danh Chi cục trưởng đổi tên thành Giám đốc Hải quan.

Năm 1985, Hải quan Quảng Ninh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày 02/05/1985, Đảng ủy Khối II-Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ký Quyết định số 06/QĐ/ĐU thành lập Đảng bộ Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Hơn 5 thập kỷ hoạt động, xây dựng và phát triển, Hải quan Quảng Ninh được thành lập năm 1964 (mà tiền thân là Hải quan tỉnh Hải Ninh được thành lập năm 1954, Hải quan khu Hồng Quảng sáp nhập) đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý.

- Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2000).

- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1995).

- Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1991).

- 3 Huân chương Lao động hạng Ba.

- 2 Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 1998, năm 2009).

- Danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2005).

Trong xây dựng, phát triển, trưởng thành, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã nhiều năm được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cờ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Băng khen của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh.

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức:

sơ đồ bộ máy sửa.png
3. Điện thoại liên lạc:

1. Văn phòng:

• Địa chỉ: Số 5-Trần Quốc Nghiễn-phường Hòn Gai-TP Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại 02033 826 148

• Fax: 02033 825 590

2. Phòng Giám sát quản lý về Hải quan:

• Địa chỉ: Số 5-Trần Quốc Nghiễn-phường Hòn Gai-TP Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại 02033 826 142

• Fax: 02033 825 590

3. Phòng Quản lý rủi ro:

• Địa  chỉ: Số 5-Trần Quốc Nghiễn-phường Hòn Gai-TP Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại 02033 811 227 

• Fax: 02033 825 590

4. Phòng Tài vụ-Quản trị:

• Địa chỉ: Số 5-Trần Quốc Nghiễn-phường Hòn Gai-TP Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033 827 296

5. Phòng Thuế xuất nhập khẩu:

• Địa chỉ: Số 5-Trần Quốc Nghiễn-phường Hòn Gai-TP Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033 837 898

6. Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm:

• Địa chỉ: Số 5-Trần Quốc Nghiễn-phường Hòn Gai-TP Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033. 825.588

7. Phòng Tổ chức cán bộ & Thanh tra:

• Địa chỉ: Số 5-Trần Quốc Nghiễn-phường Hòn Gai-TP Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033. 826.144

8. Phòng công nghệ thông tin:

• Địa chỉ: Số 5-Trần Quốc Nghiễn-phường Hòn Gai-TP Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033. 3821178

9. Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái:

• Địa chỉ: Đại lộ Hòa Bình-Thành phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033.811.438

• Fax : 02033.883 463

10. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô:

• Địa chỉ: Xã Hoành Mô-Huyện Bình Liêu-Tỉnh Quảng Ninh.

• Điện thoại: 02033.757.351

• Fax : 02033.757292

11. Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh:

• Địa chỉ: Cửa khẩu Bắc Phong Sinh-Xã Quảng Đức-Huyện Hải Hà-Tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033.765.019

• Fax : 02033.879.685

12. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia:

• Địa chỉ: Xã Vĩnh thực-Thành phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033.785.060

• Fax : 02033.785.064

13. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả:

 • Địa chỉ: Phường Cửa Ông-Thành phố Cẩm Phả-Tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033.865.774

• Fax : 02033.865.226

14. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai:

• Địa chỉ: Tổ 6-Khu 10-Phường Bãi Cháy-Thành phố Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033.849.636

• Fax : 02033.849.635

15. Đội kiểm soát Hải quan số 1:

• Địa chỉ: Số 01-Vân Đồn-Phường Trần Phú-Thành phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh.

• Điện thoại: 02033.887.822

• Fax : 02033.883.345

16. Đội kiểm soát Hải quan số 2:

•Tổ 4-Khu 6-Phường Yết Kiêu-Thành phố Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033.624.368

• Fax : 02033.624.368

17. Đội kiểm soát phòng, chống ma túy:

• Địa chỉ: Số 02-Hữu Nghị-Phường Hoà Lạc-Thành phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033.776.969

• Fax : 02033.811.219

18. Hải quan Trạm kiểm soát liên hợp Km 15-Bến tầu Dân Tiến:

• Địa chỉ: Km15-Xã Hải Tiến-Thành phố Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033.786392

• Fax : 02033.885.047

19. Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

• Địa chỉ: Số 5-Trần Quốc Nghiễn-phường Hòn Gai-TP Hạ Long-tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại: 02033.826410

• Fax : 02033.826410