Thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện Hải Hà thực hiện tốt vai trò điều phối công tácThường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện Hải Hà thực hiện tốt vai trò điều phối công tácVừa qua, Ủy ban nhân huyện Hải Hà đã kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 Huyện gồm lãnh đạo các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn huyện như: Công an huyện, Đồn Biên phòng Quảng Đức, Đội Quản lý thị trường số 9, UBND các thị xã, thị trấn và một số phòng ban chức năng của Huyện; đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh được giao nhiệm vụ là Phó Ban thường trực BCĐ 389 Huyện.