Mô hình tổ chức bộ máy bước đầu được tinh gọn, hiệu quảMô hình tổ chức bộ máy bước đầu được tinh gọn, hiệu quảSau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng, mô hình tổ chức bộ máy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh bước đầu được tinh gọn, giảm các đầu mối; đổi mới tổ chức bộ máy được gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn trong mỗi cán bộ, công chức.