Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCI, DDCI và CDCI.
Ngày 22/4/2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức về năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI); cấp Sở, ban, ngành (DDCI) và cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh (CDCI).
Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
Tra cứu nợ thuế
Phòng truyền thống điện tử
Thư viện văn bản
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu/Tóm tắt
2408/KH-TCHQ11/04/2017Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện Tự diễn biến, Tự chuyển hóa trong nội bộ.
1193/QĐ-TCHQ11/04/2017Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 6/1/2017 của Bộ Tài chính "về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ"
569/QĐ-BTC28/03/2017V/v ban hành Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.
98/TCHQ-CCHĐH06/01/2017V/v kế hoạch khảo sát nhằm xây dựng chuyên mục QHĐT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan.
7397/KH-UBND15/11/2016Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 2/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
         Tỷ giá
         Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
         USD17/04/201722.640,00
         EUR17/04/201724.092,13
         JPY17/04/2017207,46
         GBP17/04/201728.377,69
         CHF17/04/201722.512,28
         AUD17/04/201717.083,51
         CAD17/04/201717.027,95
         SEK17/04/20172.502,09
         Liên kết website
         © Bản quyền 2009 cục Hải Quan Quảng Ninh
         Địa chỉ: Số 5, Phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
         Điện thoại: 0333 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com