Hải quan Quảng Ninh phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"Hải quan Quảng Ninh phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" do Sở Tư pháp Quảng Ninh phát động tại công văn số 1458/STP ngày 19/10/2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát động cuộc thi tham gia tìm hiểu pháp luật trực tuyến với chủ đề "Pháp luật với mọi người" tới toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong toàn Cục Hải quan tỉnh. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, thời gian thi diễn ra từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 20/11/2020.