Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh Chi cục HQCK Hoành Mô vận động đoàn viên, hội viên tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh Chi cục HQCK Hoành Mô vận động đoàn viên, hội viên tăng cường phòng, chống dịch Covid-19Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với phương châm thực hiện triệt để tinh thần "3 trước", "4 tại chỗ", thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vừa ổn định, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự; ngày 08/8/2020, Công đoàn CSTV - Chi hội Cựu chiến binh - Đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô ban hành công văn số 16/CĐ-CCB-ĐTN vận động đoàn viên, hội viên tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.