Đội Kiểm soát Hải quan số 1 tặng sách cho Nhà văn hóa trên địa bàn thành phố Móng CáiĐội Kiểm soát Hải quan số 1 tặng sách cho Nhà văn hóa trên địa bàn thành phố Móng CáiThực hiện chỉ đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Đội kiểm soát Hải quan số 1, ngày 13/01/2020, Đoàn thanh niên Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Đoàn thanh niên phường Trần Phú, thành phố Móng Cái tổ chức trao tặng hơn 50 đầu sách cho thư viện sách Nhà văn hóa khu I, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.