Số hiệu: 1288/HQQN-VP
Trích yếu nội dung: Triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2014.
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Cục Hải Quan Quảng Ninh
Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 19/05/2014
Tải tệp nội dung toàn văn:
19.5.pdf