Số hiệu: 860/QĐ-XPVPHC
Trích yếu nội dung: V/v xử phạt vi phạm hành chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Cục Hải Quan Quảng Ninh
Người ký: Phạm Trung Vịnh
Ngày ban hành: 29/10/2013
Tải tệp nội dung toàn văn:
Xu phat vi pham.pdf