Số hiệu: 2627/HQQN-TXNK
Trích yếu nội dung: V/v tăng cường quản lý giá sữa nhập khẩu.
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Cục Hải Quan Quảng Ninh
Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 25/10/2013
Tải tệp nội dung toàn văn:
Quan ly gia sua.pdf