Số hiệu: 28/2011/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: Ban hành danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng- Thủ Tướng
Ngày ban hành: 17/05/2011
Tải tệp nội dung toàn văn:
de2011_1505s1.tif