Số hiệu: 814/QĐ-BTC
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 03/06/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
814 (03.6, hluc 10.6.20) TTHC theo TT 92 hoàn thuế GTGT.pdf