Số hiệu: 10/2020/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 07/05/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT 10 (07.5.20, hluc 01.7.20) sửa đổi TT 30 về hợp quy.pdf