Số hiệu: 671/QĐ-BTC
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 24/04/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
671 (24.4.20) TTHC theo NĐ 59, TT 38, TT93_compressed.pdf