Số hiệu: 07/2020/TT-BCT
Trích yếu nội dung: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di-lân
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 30/03/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT 07 (30.3.20) sửa đổi TT 31 AANZ.pdf