Số hiệu: 39/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020-2023
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/04/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
NĐ 39 (03.4.20, hluc 20.5.20) biểu thuế VN-CB .pdf