Số hiệu: 15/2020/TT-BTC
Trích yếu nội dung: Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 23/03/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT 15 (23.3.20, hluc 07.5.20) tem rượu.PDF