Số hiệu: 920/QĐ-BCT
Trích yếu nội dung: Gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 20/03/2020