Số hiệu: 31/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/03/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
31.signed.pdf