Số hiệu: 20/NQ-CP
Trích yếu nội dung: Nghị quyết về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Chính sách XNK
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/02/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
NQ 20 xk khẩu trang y tế.pdf