Số hiệu: 184/QĐ-BTC
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc bổ sung Danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/02/2020
Tải tệp nội dung toàn văn:
184 (11.02.20) bổ sung ck áp dụng tkhq cho người xnc.pdf