Số hiệu: 35/2019/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/12/2019