Số hiệu: 3463/QĐ-BCT
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 20/11/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
3463 (20.11.19) sửa đổi, bổ sung QĐ 4086.pdf