Số hiệu: 81/2019/TT-BTC
Trích yếu nội dung: Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/11/2019